PETEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,34-35

Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel:
“Če hoče kdo hoditi za menoj,
naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil;
kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.”

Razum mi kriči, da ni mogoče izgubljati, ko dobivaš in da ni mogoče dobivati, ko izgubljaš. Zakaj človek božjo logiko doživlja kot absurd. Že v raju, ko je bila njegova bližina z Bogom največja, se je začel pogovarjati s Skušnjavcem. Zato vse od raja naprej v svojem srcu doživlja čudno mešanico božjih vabil in Satanovih besed, in prav te besede v njem pogosto porodijo dvom nad resničnostjo tega, kar mu govori Bog.
Gospod, daj mi ponižno srce, v katerem bo v velikem zaupanju rasla moja vera v tvojo besedo.