SOBOTA 6. TEDNA MED LETOM

Mr 9,5-7

Oglasil se je Peter in rekel Jezusu:
“Rabi, dobro je, da smo tukaj.
Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.”
Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili.
Naredil se je oblak in jih obsenčil.
In iz oblaka se je zaslišal glas:
“Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!”

Kako čudovito je bilo doživetje na gori spremenjenja. Duša je bila polna navdušenja, ko so telesne oči trojice apostolov gledale resničnost Jezusove poveličanosti in njegov pogovor z Mojzesom in Elijem. Peter je želel ostati tam in doživetje čudeža kar se da podaljšati. Zato je hotel postaviti šotore.
Doživetja posebne božje bližine človeka tako prevzamejo, da bi za vedno hotel ostati v njih. Vendar so podobna bliskom, ki v hipu odprejo pogled v globino, in že se vse spet umakne v temo. Pa vendar ti bliski dovolj nasitijo dušo, da v temi veruje v luč in stopa proti obzorjem svetlobe.