TOREK 7. TEDNA MED LETOM

Jn 15,12.16

To je moja zapoved,
da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil
in vas postavil, da greste in obrodite sad
in da vaš sad ostane;
tako vam bo Oče dal,
kar koli ga boste prosili v mojem imenu.

Vsi smo poklicani. Jezus nas je izbral in poslal, da gremo in ljubimo, kot je ljubil On. Ljubezen ne ostaja brez učinka. Vsako delo, opravljeno z ljubeznijo, obrodi sad, in vsaka prošnja, izrečena v ljubezni, je uslišana. Kajti Bog sam je ljubezen!