SOBOTA 1. POSTNEGA TEDNA

5 Mz 26,16-19

Danes ti GOSPOD, tvoj Bog, zapoveduje,
da izpolnjuj te zakone in odloke;
vestno jih torej izpolnjuj z vsem srcem in vso dušo!

Spet nekaj zahtevajo od mene. Kot da že ne bi imel dovolj sitnosti… Vsi nekaj zahtevajo, nihče pa ničesar ne da.
Gospod, ti si mi dal življenje, ti si mi dal vse kar imam, ti si mi dal zapovedi… Da, izpolnjeval jih bom in živel po njih, ker si Ti moj Gospod in Bog!