PETEK 2. POSTNEGA TEDNA

1 Mz 37,21.28

Ko so tedaj šli mimo midjánski trgovci,
so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka.
Potem so ga prodali za dvajset srebrnikov Izmaelcem
in ti so ga odpeljali v Egipt.

Vsakokrat, ko sem ne zvest odločitvi, da bom spolnjeval zapovedi, vsakič, ko opustim nekaj dobrega ali naredim kaj slabega, delam kompromise. Ti so podobni onemu, ki so ga naredili bratje, ko so Jožefa prodali. Vsakič se pustim prodati za ceno slabega izgovora. Bog pa je sposoben tudi to obrniti v dobro.
Močni Bog utrdi mojo voljo, da bom delal dobro!