TOREK 3. POSTNEGA TEDNA

Ps 35,6-7

Spomni se, GOSPOD, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, saj so od vekomaj.
Grehov moje mladosti
in mojih hudodelstev
se ne spominjaj.

Bog naj bi se spomnil svoje zaveze. On naj bi držal svojo obljubo in jo v molilčevem življenju uresničeval. Vendar to ne gre, če se Bog spominja molilčevih grehov. Molivec se ni držal zaveze.
Gospod, ni drugega začetka, kot tvoje usmiljenje. Spomni se tega…