SREDA 3. POSTNEGA TEDNA

Ps 147,15-18

Svoj izrek pošilja na zemljo, hitro teče njegova beseda.
Sneg daje kakor volno, kakor pepel siplje slano.
Svoj led meče kakor drobtine;
kdo more obstati pred njegovim mrazom?
Pošlje svojo besedo, in jih odtaja,
svojemu vetru veli, da piha, vode stečejo.

“Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja,
ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh: takšna je Božja beseda;
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal” (Iz 55,10-11).