4. POSTNA NEDELJA

Jn 9,1-3

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva.
Njegovi učenci so ga vprašali:
“Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?”
Jezus je odgovoril: “Ni grešil ne on ne njegovi starši,
ampak da se na njem razodenejo Božja dela.

Odkar je Jezus prišel na svet, trpljenje ne pomeni več zavrženosti ali zapuščenosti od Boga, temveč je poseben Božji obisk, saj je Jezus sam šel skozi trpljenje in ga posvetil.
Zato se na človeku, ki svoje trpljenje posveti Bogu, razodevata neskončno Božje usmiljenje in dobrota.