ČETRTEK 11. TEDNA MED LETOM

Mt 6,7

“Pri molitvi
pa ne blebetajte kakor pogani;
mislijo namreč, da bodo uslišani,
če bodo veliko govorili.”

Jezus ne nasprotje dolgim molitvam, saj nekje drugje pravi, da je treba vedno moliti in se nikoli naveličati. Naj bo molitev kratka ali dolga, njena vrednost ni v količini besed, ki smo jih izrekli ali v trajanju časa, ki smo ga zanjo porabili.
Vrednost molitve je tolikšna, kolikor je v njej zaupanja v Boga.