ČETRTEK 13. TEDNA MED LETOM

Ps 19,8

GOSPODOVA postava je popolna,
poživlja dušo;
GOSPODOVO pričevanje je zanesljivo,
nevednega dela modrega.

Lastnosti, ki jih psalmist pripisuje postavi, veljajo najprej za Boga, ki stoji za postavo in čigar moč in oblast ji podeljujeta pravi pomen, veljavnost in vrednost. To odganja nevarnost, da bi postavi pripisovali neomejeno veljavnost in bi postajala instanca ob Bogu ali celi proti njemu. Človek, ki drži postave, spoznava Boga, se vključuje v njegov odrešenjski načrt in tako tudi hvali Boga.