PONEDELJEK 14. TEDNA MED LETOM

Mt 9,23-26

Ko je Jezus prišel pred oblastnikovo hišo
ter videl piskače in razburjeno množico, je govoril:
“Umaknite se, saj deklica ni umrla, ampak spi.”
Oni pa so se mu posmehovali.
Ko so odstranili množico, je vstopil.
Prijel jo je za roko in je vstala.
In glas o tem je šel po vsem tistem kraju.

Ob tem odlomku se lahko vprašamo, kakšna bi bila naša vera, če bi bili v množici ljudi in bi med nas prišel Jezus in nam rekle, da deklica samo spi. Verjetno bi naredili prav tako kot množica.
Zatorej si moramo utrditi vero v vstalega zveličarja, ki je premagal smrt in nam podaril življenje in ga prosimo, naj nas utrdi v veri in upanju.