ČETRTEK 28. TEDNA MED LETOM

Rim 3,21-29

“S čim naj bi se torej ponašali?
Z ničemer.”

Veliko je reči, na katere smo radi ponosni: avto, hiša, vrt, delo, stranka, družina … In tako je prav. Celo hvaležni moramo biti za vse to. Hvaležni zato, ker nam je – bolj ali manj – podarjeno. Čeprav je naše sodelovanje pri vsem tem odločilno, pa je Bog tisti, ki vse to omogoča. Zato ni ničesar takšnega, s čimer bi se lahko pred drugimi hvalili, se pred njimi delali večvredne.
Edino, s čimer se je sploh smiselno hvaliti, kar nam je res v ponos in čast je to, da smemo imeti in poznati tako dobrega Boga.