SREDA 31. TEDNA MED LETOM

Lk 14,33

“Nobeden izmed vas,
ki se ne odpove vsemu, kar ima,
ne more biti moj učenec.”

Navidez nemogoča zahteva po odpovedi prav vsemu in nalaganju svojega križa nas še danes postavlja v nelagoden položaj, od koder sta dve poti. Obe znani: s Kristusom ali brez njega. Kaj sploh pomeni postati Jezusov učenec? Njegovo besedo poslušati in v njej vztrajati, nam sam odgovarja. Pred radikalnostjo te zahteve so mnogi odstopili, mnogi pa sprejeli izziv in vse izročili v Njegove roke.
In kaj nameravaš ti?
Pri tej odločitvi te ne more nihče zamenjati.