TOREK 32. TEDNA MED LETOM

Lk 17,10

Tako tudi vi,
ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano,
govorite: ‘Nekoristni služabniki smo;
naredili smo, kar smo bili dolžni narediti’.

“Dolžan ni samo, kar veleva mu stan; kar more, to mož je storiti dolžan!” (Simon Gregorčič)
Ko naredimo, kar moramo, ne glejmo samo na svoje dolžnosti ali naloge, ki so nam dane, ampak poglejmo okrog sebe, kaj je še potrebno, kaj se še da, in naredimo, seveda pa sodelujmo z Bogom. Od Boga ne moremo kar zahtevati čudeža ali uslišanja, bo pa ob svojem času dal svoj sad in plačilo, četudi bo drugačno.
Gospod, varuj nas, da ne bomo površni pri svojem delu ali ko nas Ti čakaš v sočloveku, ki nas potrebuje. Pomagaj nam, da ne bomo minimalisti, ampak res velikodušni!