ČETRTEK 32. TEDNA MED LETOM

Lk 17,20-21

Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost.
Tudi ne bodo govorili:
‘Glejte, tukaj je!’ ali ‘Tam je’,
kajti, glejte, Božje kraljestvo je med vami.

Tudi mi si večkrat predstavljamo Božje kraljestvo, kot so zemeljska kraljestva, vendar Jezus, obljubljeni in pričakovani Mesija, je že prišel, že deluje, je že poklical: “Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju” (Mr 1,14) in ostaja z nami vse dni do konca sveta (prim. Mt 28,20).
Gospod, v Tvojem kraljestvu spoznavamo Tebe, ki si pot, resnica in življenje. Naj bomo sejalci Tvoje besede, dobra njiva, ki bomo obrodili sad s Teboj.