TOREK 34. TEDNA MED LETOM

Ps 96,11-12.10

Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
Naj vriska od veselja polje in vse, kar na njem raste,
naj vriskajo vsa drevesa v gozdu!
Govorite med narodi: “Gospod kraljuje!”

Gospod,
veseli smo že, če župan naredi kaj dobrega in poštenega ali če nas povabi na krajevno slovesnost; še bolj pa, če dobimo dobrega predsednika in nas ta pride pozdravit. Kolikšno veselje pa nas mora šele navdati, ko doumemo, da nad vsem kraljuješ ti! Še les v gozdu in plevel na polju naj ti daje slavo, pa ti je ne bi mi! Ko si nam izkazal največ, kar je mogoče: ko si nas pritegnil v svoje kraljevanje.