1. ADVENTNA NEDELJA

Mr 13,33-36

Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas!
Tako bo kakor s človekom,
ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje.
Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo,
vratarju pa je naročil, naj bedi.
Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar
– zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori -,
da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.

Advent je lahko precej stresen, saj nam predbožične zabave, nakupovanje in družinski dogodki jemljejo veliko časa in moči. Prosimo Jezusa, naj nam med nakupovanjem nakloni mir in veselje. Ne pozabimo na resnični razlog praznovanja. Pridi, Gospod Jezus!
Preseneti me v letošnjem adventu s svojimi darovi. Naj začutim tvojo bližino v tistih, ki jim služim. Naj te darove delim z drugimi, da te bodo tudi oni spoznali.