SVETA DRUŽINA

Lk 2,34

Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi:
“Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu
in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali,
in tvojo dušo bo presunil meč,
da se razodenejo misli mnogih src.”

Jezus bo z vsem svojim življenjem in z besedo odkrival popolno podobo usmiljene-ga Očeta, hkrati pa bo z vso neizprosnostjo pokazal na grešnost in zlo.
Tako ne more odslej nihče več živeti, ne da bi se odločil, ali bo skupaj z Njim zbiral, ali pa bo raztresal, ali bo skupaj z Njim vstal v večno življenje, ali pa bo to njegov padec.