ČETRTEK 4. TEDNA MED LETOM

Heb 12,22-23

Vi ste se približali gori Sionu
in mestu živega Boga,
nebeškemu Jeruzalemu,
nepreštevnim angelom in občestvu prvorojencev,
ki so zapisani v nebesih,
in Bogu, sodniku vseh,
in duhovom pravičnih,
ki so dosegli popolnost.

Temu čemur se približujemo, temu postajamo podobni.
Spreminjaj nas, Gospod, po daritvi svete maše, da bomo živeli poslanstvo, ki nam ga daješ in nekoč bili vredni priti na goro Sion v nebeški Jeruzalem.