TOREK 5. TEDNA MED LETOM

Mr 7,1-13

To ljudstvo me časti z ustnicami,
a njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker kot nauke učijo človeške zapovedi.

Lupina. Zakaj imam tako rad lupino? Ali ne bi raje stremel po jedru, sredici,…? Tako rad sem pozunanjen, ne zmorem biti jaz, ampak si nadevam maske…
Zakaj ne bi raje molil s srcem, zakaj ne bi bil iskren pred Bogom?
Gospod, pomagaj mi, da bom znal priti predte in ti izkazovati vso čast in slavo!