SOBOTA PO PEPELNICI

Iz 58,11

“GOSPOD te bo vedno vodil
in ti sitil dušo v suhih krajih,
okrepil ti bo kosti
in postal boš kakor namakan vrt,
kakor vodni vrelec,
ki mu voda ne usahne.”

Izaija na mnogih mestih svoje obširne knjige svari, opominja in napoveduje Izraelu kazen, če bo Bogu nezvest. V današnjem odlomku ubira nasprotno pot: sonarodnjake spodbuja k zvestobi in obljublja, da se bo v tem primeru tudi Bog pokazal zvestega Izraelu.
Še en pogoj naj izpolni Izrael, če hoče biti deležen božjega blagoslova: soboto naj spoštuje. Ta dan je posvečen Gospodu, zato naj bo svet in častitljiv.