TOREK 1. POSTNEGA TEDNA

Ps 34,4.7

Poveličujte z menoj Gospoda,
njegovo ime vsi skupaj slavimo.
Ta siromak je klical in Gospod je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil.

Gospod,
tudi jaz sem ubog siromak, nemočen in pogosto strt. Tedaj se nimam kam drugam obrniti kot nate, le od tebe smem pričakovati razumevanje, podporo, pomoč. In ko me znova postaviš na noge, se ne bom veselil le jaz, ampak še drugi, ki me bodo videli in bodo prisluhnili mojemu vabilu, naj te skupaj poveličujemo in slavimo tvoje ime.