PONEDELJEK 3. POSTNEGA TEDNA

Ps 42,3

Mojo dušo žeja po Bogu,
po živem Bogu.
Kdaj bom prišel in se pojavil
pred Božjim obličjem?

Zavest greha me teži, čutim se nevrednega Božjega odpuščanja. V tej suši ponovim stari greh, drznem si iti še dlje kot zadnjič. Tam se streznim, ko vidim, kaj sem naredil in moja duša zahrepeni po Bogu. Tako daleč sem moral iti, da sem te bil pripravljen srečati. Krivda greha me teži, a misel, da mi Bog odpušča me pomirja.
Sem v tvoji navzočnosti.