5. POSTNA NEDELJA

Jer 31,31-34

To je namreč zaveza,
ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh,
govori GOSPOD:
Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost
in v njih srce jo bom zapisal.
Jaz bom njihov Bog
in oni bodo moje ljudstvo.

Tvoja postava, o Gospod, mi daje oporo, mi je kot hrbtenica, ki me vodi po poti življenja.
Izbral si me za svojega izvoljenega otroka in zato te jaz izberem za svojega Boga.
Hvala ti, da smem živeti po tvoji postavi!