PETEK V VELIKONOČNI OSMINI

Jn 21,1-14

Jezus jim je rekel:
“Pridite jest!”

Učenci se z Jezusom srečajo ob Galilejskem jezeru. Jutranje meglice, vzhajajoče sonce in globoki mir je kraj srečanja z Vstalim. Mož na obali jim reče: “Pridite jest.” Tako kot učence tudi nas vabi, da se mu pridružimo na gostiji.
Ali gremo kdaj na jezero našega srca? Ali se kdaj v svojem srcu srečamo z Jezusom in z njim obedujemo? Če tega ne zmoremo, odidimo vsaj v naravo. Tja kjer prebivajo ptice neba in kjer nam zvezde nenehno govorijo o Njem.