SOBOTA V VELIKONOČNI OSMINI

Mr 16,9-15

“Pojdite po vsem svetu
in oznanite evangelij
vsemu stvarstvu.”

Premislimo te besede. Kaj pomeni oditi po vsem svetu? Kaj pomeni oznanjati evangelij vsemu stvarstvu? Evangelij je vesela Jezusova ljubezen do nas. Stvarstvo pa se pričenja v našem srcu.
Ali bomo imeli pogum oditi v svet, kjer se bomo srečevali s številnimi lačnimi srci? Jezus nam govori: “Jaz bom z vami, vse dni do konca sveta.”