SOBOTA 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

Iz 12,5

Pojte Gospodu,
ker je storil velike reči,
naj bo to znano po vsej zemlji.

Prisluhnimo najglobljemu šepetu v nas, ki nam skuša prikazati drobne vsakdanje stvari kot znamenja Božje ljubezni, v kateri so nam vse te stvari podarjene. Naj bo naše srečanje z Bogom danes izraz hvaležnosti in veselja nad spoznanjem te zastonjske podarjenosti. Kakor Elizabeta in Marija smo tudi mi poklicani k temu, da ponesemo Božjo hvalo in slavo v prevečkrat nezadovoljen in vase zagledan svet.