SREDA 9. TEDNA MED LETOM

Mr 12,27

“Ni pa Bog mrtvih,
ampak živih.”

Saduceji niso verovali v vstajenje od mrtvih. Jezus pa daje vedeti, da je vstajenje začetek novega življenja, ki ne mine. V večnem življenju bomo deležni Boga, seveda, če se že zdaj trudimo živeti prijateljstvo z njim in med seboj, sredi križev in težav. Večno življenje ima drugačne zakonitosti kakor zemeljsko življenje in si ga ne smemo razlagati preveč materialno.
Gospod, utrdi našo vero in voljo, da si bomo sredi skrbi za minljive stvari prizadevali za to, kar nas vodi k tebi, in za posvečujočo milost, v kateri dobimo življenje.