PONEDELJEK 13. TEDNA MED LETOM

1 Mz 18,16-33

Abraham je rekel:
“Naj se Gospod ne jezi, če spregovorim še tokrat:
Mogoče se jih tam najde deset.”
Odgovoril je:
“Ne bom jih uničil zaradi teh desetih.”

Odpira se nova smer v zgodovini patriarhov. Abraham se zavzema za pogansko Sodomo pod pogojem, da bo tam našel najmanj deset pravičnih. Izpostavljena je vloga “ostanka”, majhne in nepomembne skupine v odnosu do celega naroda. In vendar Abraham umolkne, ker ne more nič več. Pravičnih je premalo.
Ali je sploh še kdo pravičen? Klic po pravičnem se znova ponovi. Kje si – Odrešenik? Edini pravični!