SOBOTA 13. TEDNA MED LETOM

1 Tes 2,2b-8

S prav takšno toplino,
s kakršno mati neguje svoje otroke,
smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij,
ampak tudi svoje življenje,
in sicer zato, ker ste se nam priljubili.

Oznanilo evangelija v Solunu je bilo zelo prijazno. Brez oblastnosti in tako prisrčno, kot mati neguje svoje otroke. Samo sedem stoletij je minilo in sveta solunska brata Ciril in Metod sta na enak način posredovala evangelij poganskim Slovanom. Kot da bi do sv. Pavla čutila dolžnost v nadaljevanju posredovanja vesele Blagovesti. Sveta brata imata oznanilo za sveto dolžnost.
Sem se že kdaj vprašal, da je tudi meni Jezusov evangelij ne samo dar, ampak tudi obveznost…?