14. NEDELJA MED LETOM

2 Kor 12,7-9a

Da se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel,
mi je bil dan v meso trn,
Satanov poslanec,
ki naj bi me tepel.
Trikrat sem prosil Gospoda,
da bi ga umaknil od mene,
a mi je rekel:
“Dovolj ti je moja milost.
Moč se krepi v slabotnosti.”

Vsak od nas ima svoj “trn”, naj bo v njem ali v njegovi okolici, vsak se kdaj vpraša, kako lahko Bog to dopusti.
Odgovor je enostaven (a težek, težek): “Dovolj je MILOST.”