16. NEDELJA MED LETOM

Jer 23,3-4

Sam bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh dežel,
kamor sem jih razkropil,
in jih pripeljal nazaj na njihov pašnik,
da se bodo plodile in množile.
Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli.
Ne bodo se več bale ne plašile
in nobena ne bo pogrešana, govori GOSPOD.

Dokler bo obstajalo človeštvo, bo Bog kot dobri pastir zbiral razkropljene ljudi, jih varoval in vodil. Njegov Sin Jezus je utelešen pastir – kličemo ga Dobri pastir, ki nas vse pozna in kliče po imenu.
Prosimo danes Boga za milost in moč, da bi bili vredni člani njegove velike družine. Da ne bi nikoli rekli NE Njegovemu povabilu in da bi se radi vrnili nazaj k Njemu, ko nas povabi in pokliče.