PETEK 16. TEDNA MED LETOM

Mt 20,25-28

Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi
in da jim velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik,
tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli,
ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.

Biti kristjan pomeni služiti in streči. Vzornika imamo v Jezusu, ki je pri zadnji večerji izkazal svojim učencem ljubezen do konca. Umil jim je noge in jim dejal, da naj tudi oni delajo enako naprej drug drugemu.
Za takšna dejanja potrebujemo veliko moči in energije zato prosimo danes Jezusa v molitvi, da bi zmogli, kot nas je On sam učil, ljubiti vse ljudi ter jim streči s ponižnimi dejanji.