ČETRTEK 18. TEDNA MED LETOM

Mt 16,13-16

“Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?”
Rekli so: “Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija,
spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.”
Dejal jim je: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?”
Simon Peter je odgovoril; rekel mu je:
“Ti si Mesija, Sin živega Boga.”

Jezusove besede in dejanja ljudi niso pustila neprizadetih. Spraševali so se o njem in iskali odgovore na svoje vpraševanje. Mnenja so bila razdeljena. Eno so bili nad njim navdušeni, drugi so ga zavrnili. Jezus je tudi učence vprašal, kaj pravijo ljudje o njem. Vendar gre z vprašanjem dalje: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?” Ni dovolj, da poznajo mišljenje ljudi. Oni si morajo o Jezusu oblikovati svoje osebno mnenje.
Tudi mi poznamo različna mnenja, ki jih imajo ljudje o Jezusu. Vendar Jezus tudi nam zastavlja osebno vprašanje: “Kaj pa ti praviš, kdo sem?” In odgovor na to vprašanje je težji, kot se zdi na prvi pogled. Odgovor je namreč dolg, kolikor je dolgo moje življenje.