19. NEDELJA MED LETOM

Jn 6,45-49

Pri prerokih je zapisano:
Vsi se bodo dali poučiti Bogu.
Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.
Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta:
samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje, ima večno življenje.
Jaz sem kruh življenja.
Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli.

Vera je tista, ki nas opogumlja in nam daje moči za vsakdanje življenje. Jezus pod podobo kruha je tisti, ki ga sprejemamo in ki nas sprejema, pravi papež Janez Pavel. Naša zemeljska hrana nam je potrebna za telesno preživetje. Živi kruh pa nam zagotavlja večno življenje. Mi vsi pa hrepenimo po večnosti. Prav je, da se vedno zahvaljujemo Gospodu za kruh življenja.