PONEDELJEK 19. TEDNA MED LETOM

Mt 17,22-23

»Ko so bili zbrali v Galileji, jim je Jezus rekel:
‘Sin človekov bo izročen v človeške roke
in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.’
In zelo so se užalostili.«

Jezus je učencem večkrat napovedal, da bo trpel, umrl in vstal od mrtvih. To je temeljni element krščanskega oznanila, ki pa ga učenci tedaj še niso razumeli. Tudi oni so morali še skozi veliko šolo kriza in trpljenja, da so doumeli, kar jim je Jezus napovedal in je kot velikonočno Jagnje za vse nas uresničil.
Gospod, hvala ti, ker si drugačen od vseh. Hvala ti tudi za to, da moliš za tiste, ki te križajo, in nalagaš križ tistim, ki te ljubijo.