PETEK 20. TEDNA MED LETOM

Mt 22,35-40

Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem:
“Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?”
“Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.”

Vprašanje o največji zapovedi v postavi je postalo v judovstvu pomembno zaradi velikega števila predpisov: Ko so jih pozneje rabini dokončno klasificirali, so jih našteli kar 613, od tega 365 prepovedi in 248 zapovedi. Sami judovski učitelji so glede najpomembnejše zapovedi prišli do nauka, podobnega Jezusovemu.Druga zapoved, ki je “podobna” ali enaka prvi (iz pomena gr. prid. (homoía) izhaja, da ni mišljena vsebinska enakost, ampak enaka pomembnost in bistvena vsebinska povezanost obeh zapovedi) pa govori o ljubezni do bližnjega. Ta “bližnji” je v SZ vsak Izraelec (vključno s prišleki); Jezusovi sodobniki pa so za bližnjega včasih imeli samo popolnega prozelita (torej ne tudi “prišleka”), iz Jezusovega nauka pa izhaja, da mora za kristjana bližnji postati vsak človek, čeprav mu je lahko iz katerega koli razloga tuj. Sem v svojem odnosu do bližnjega že v Novi zavezi?