ČETRTEK 22. TEDNA MED LETOM

Lk 5,4-8

“Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!”
Simon mu je odgovóril:
“Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli,
a na tvojo besedo bom vrgel mreže.”
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib,
tako da so se jim mreže začele trgati … in napolnili so oba čolna,
tako da sta se skoraj potapljala.
Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel:
“Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!”

Gospod, tudi jaz sem metal mreže na vse strani in pri tem uporabil vse svoje veščine in tudi izkustva prejšnjih rodov. Uspeh pa je bil bolj podoben presihajočemu jezeru. Morda sem samo premalo poslušal tvojo besedo, izgovarjajoč se na svojo nevrednost, nesposobnost.
Pridi k meni, Gospod, čeprav sem grešen človek! Oprl se bom samo na tvoje izkustvo.