PETEK 24. TEDNA MED LETOM

Lk 8,2

“…Z njim je bilo tudi nekaj žena…”

Evangelist zelo rad poudari prisotnost žensk od začetka njegovega javnega življenja. Tudi ženske sodelujejo pri apostolskem oznanjevanju Kristusovega (krščanskega) sporočila. Ženske niso preprosto pasivne v zgodovini odrešenja, ona je z dušo in telesom predana apostolskemu in karitativnemu delu v Cerkvi, v svetu.
Razmišljam o velikem delu in vlogi posvečenih in predanih žena Kristusu in Cerkvi? Jih spoštujem in podpiram? Jih vidim v harmoničnem sodelovanju z moškimi?