25. NEDELJA MED LETOM

Mr 9,35-37

“Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.”
(…)
“Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme;
kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene,
temveč tistega, ki me je poslal.”

Otrok ne išče svoje časti in ne svojega mesta v družbi, saj je šele stopil na pot življenja. V njem ni krivice, nasilja, laži, sovraštva sprevrženosti ampak poslušnost svojemu čistemu srcu, ki je odprto za Boga. Srca odraslih pa so zaradi greha zakrknjena za Boga. Zato je Bog za nas poslal na svet svojega Sina Jezusa Kristusa. On nam je pokazal pot do Njega, ki je navzoč v naših srcih.
Stopimo na pot, ki vodi k našemu skupnemu cilju. Bog Oče je cilj, in izpolnjevanje Evangelija Jezusa Kristusa je pot na katero je vabljen sleherni človek.