TOREK 25. TEDNA MED LETOM

Lk 8,19-21

Prišli pa so k njemu njegova mati in bratje,
toda zaradi množice se niso mogli srečati z njim.
Sporočili so mu:
“Tvoja mati in tvoji bratje
stojijo zunaj in te želijo videti.”
On pa jim je odgovoril:
“Moja mati in moji bratje so tisti,
ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.”

Materinska in bratska ljubezen je brez pogojna. V ozadju ni koristi ali preračunljivosti ampak resnična ljubezen. Ta je navzoča tudi v onih, ki spolnjujejo Kristusovo naročilo in s tem sodelujejo v Božjem odrešenjskem načrtu. Ni dovolj poslušati Božjo besedo ampak tudi uresničevati. Tako lahko stopimo na pot na katero nas vabi Jezus in le tako lahko postanemo najožji Jezusovi sodelavci oziroma njegovi bratje in sestre. Vsak kdor uresničuje Božjo besedo je skupaj z Jezusom zgled ljubezni do Boga in bližnjega.