26. NEDELJA MED LETOM

4 Mz 11,25-29

Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo
spremenilo v preroke!
Da bi Gospod
dal nadnje svojega duha!

Kdo je prerok? Saj ni prerokov! Kdo pa more napovedovati prihodnost? Saj to je vendar vse izmišljeno!
Prerok pa ni tisti, ki napoveduje prihodnost, ampak tisti, ki vidi stvari, tisti, ki zna presojati znamenja časa, tisti, ki se ne ravna po vetru, ampak razmišlja in spremlja božja znamenja.
Prerok je tisti, ki si upa iti proti toku javnega mišljenja in je predan le božji volji.
Gospod, daj mi svojega duha, da bom mogel in znal hoditi za teboj in ti služiti!