31. NEDELJA MED LETOM

Mr 12,28-34

Prva je:
Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod.
Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.

Ljubezen do Boga mi daje moči, poguma in veselja za življenje. Ljubezen do soljudi mi je v oporo, veselje in tolažbo. Če sprejmem samega sebe lahko zaživim z novem poletom, načrti in zaupanjem.