PETEK 26. TEDNA MED LETOM

Lk 10,16

Kdor posluša vas, posluša mene,
kdor pa zavrača vas, zavrača mene.
In kdor zavrača mene,
zavrača tistega, ki me je poslal.

Človek je najlepša ikona, ikona Svete Trojice, ko ga spoštujemo, mu priznamo njegovo dostojanstvo, počastimo Trojico, Boga v njem. Jezus je po Svetem Duhu navzoč v nas, on nam daje, kar prejema od Očeta. Jezus in Oče sta eno.
Hvaljena bodi Sveta Trojica!