28. NEDELJA MED LETOM

Mdr 7,7-11

Molil sem in dana mi je bila preudarnost,
klical sem in name je prišel duh modrosti.
Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole,
v primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič.

Le kako lahko nekdo tako z gotovostjo pravi, da je moder …
Aja, molil je … potem je prišel do spoznanja, da je nadenj prišel duh modrosti …
Gospod, nauči me moliti, da bom znal vrednotiti stvari!