SREDA 29. TEDNA MED LETOM

Lk 12,39-40

“Vedite pa:
Če bi hišni gospodar vedel,
ob kateri uri pride tat,
ne bi pustil vlomiti v svojo hišo.
Tudi vi bodite pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.”

Jezusov opomin k budnosti pa ima širši pomen. Vsakdo, ki mu je bilo kaj zaupano, je za toliko odgovoren, kolikor je prejel.
Nihče naj obveznosti, ki so mu naložene, ne prelaga na druge.