TOREK 32. TEDNA MED LETOM

Mt 25,40

“Kralj jim bo odgovoril:
‘Resnično, povem vam:
Karkoli ste storili enemu od mojih najmanjših bratov,
ste meni storili’.”

Današnji godovnjak, sv. Martin, je gotovo tisti, ki se odlikuje v svojih dobrih delih in v velikodušnosti. Četudi se je zelo boril proti zmotam, ki jih je bilo med ljudmi veliko, je bil prizanesljiv in dobrohoten. Nikoli ni še bolj oteževal stisk, ampak je ljudem rajši pomagal. “Ne smrt, ampak spreobrnjenje,” je pomenljiva njegova misel.
Gospod, naj nikogar in ničesar ne sodimo pred časom, ampak naj odgovorimo z dobroto, ki premaga svet!