TOREK 34. TEDNA MED LETOM

Lk 21,8

“Glejte, da se ne daste zavesti.
Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili:
‘Jaz sem,’ ali ‘Čas se je približal.’
Ne hodite za njimi!”

Jezusovo svarilo je danes v poplavi samozvanih prerokov več kot očitno, saj prav ti svoje govorjenje prilagajajo Odrešenikovemu in po svoje prikrojene ali celo izkrivljene nauke propagirajo kot edine zveličavne, tako da ljudje ne vedo, kdo je pravi Kristus.
Gospod, daj, da spregledamo in spoznamo tvojo resnico: mi, ki sprejemamo tvojo besedo, in oni, ki jo oznanjajo, da bi oznanjali ne sebe, ampak tebe.