SOBOTA 2. VELIKONOČNEGA TEDNA

Ps 33,1-2

Vriskajte, pravični, v GOSPODU,
iskrenim pristaja hvala;
zahvaljujte se GOSPODU s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte.

Radovanje, slavljenje in hvaljenje so tipične lastnosti vstajenjskega kristjana. V teh dneh, ko v naših srcih še odmeva aleluja velikonočnega jutra, ne pozabimo, da se je potrebno Bogu vsak dan zahvaljevati in ga slaviti. Zato gre tebi, dobri Bog, vsa hvala in čast, ker si obudil Jezusa Kristusa in nam na ta način pokazal rešitev za vse težave.
Hvala, ker nam daješ moč, da bomo tudi mi mogli z Jezusom vstati in tako priti v nebeško domovino.