3. VELIKONOČNA NEDELJA

Jn 21,17

Jezus je tretjič rekel Simonu Petru:
“Simon Janezov sin, ali me imaš rad?”
Peter se je užalóstil, ker mu je tretjič rekel:
“Ali me imaš rad?”, in mu je rekel:
“Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.”

Jezusovo vprašanje velja vsakomur izmed nas: “Ali me ljubiš?” To vprašanje moramo sprejeti z veseljem, ker Jezus ne dvomi o nas, ampak hoče z ognjem svoje ljubezni požgati človeške slabosti in v srcu zanetiti še močnejšo ljubezen za Božjo stvar.
Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad!